III SPOTKANIE KURSU LEKTORÓW I PSAŁTERZYSTÓW
24-25 stycznia 2014r.

 
 

 

W ostatniej dekadzie stycznia odbyło się trzecie spotkanie diecezjalnego kursu psałterzystów i lektorów.
W pierwszym dniu odbył się wykład nt postaw i gestów liturgicznych, który poprowadził ks. Przemysław Durkalec. Następnie miały miejsce zajęcia praktyczne. Psałterzyści ćwiczyli z ks. Piotrem nowe melodie psalmów,a lektorzy odbyli ćwiczenia w zachowaniu właściwej postawy podczas wykonywania swojej funkcji oraz asysty światła i kadzidła w czasie liturgii słowa. Zwieńczeniem pracowitego dnia była adoracja Najświętszego Sakramentu którą poprowadzili klerycy.

W sobotni poranek uczestnicy kursu zgromadzili się na Eucharystii. Z racji przypadającego Święta Nawrócenia Świętego Pawła ks. Przemysław w homilii ukazał znaczenie tego wydarzenia w historii Kościoła, oraz przesłania dla każdego chrześcijanina w osobistej drodze do spotkania z Chrystusem. Po śniadaniu
ks. dr Tomasz Biszko przedstawił wykład pt. Struktura Mszy Świętej, szczególnie wyjaśniając w nim znaczenie elementów liturgii słowa. Następnie odbyły się zajęcia w grupach. Psałterzysci pod opieką kleryków: Dawida
i Adama ćwiczyli śpiew, lektorzy natomiast z Panem Medardem Plewackim ćwiczyli czytanie. Psałterzyści odbyli także ćwiczenia z zachowania właściwej postawy podczas podchodzenia do ambony i wykonywania swoje funkcji. Na zakończenie klerycy wyjaśnili czym jest Liturgia Godzin. Po krótkim omówieniu teoretycznym, odbyły się ćwiczenia wykonywania tej modlitwy Kościoła. Na podsumowanie odśpiewano modlitwę południową. Spotkanie zakończyło się wspólnym obiadem. Kolejne spotkanie zapowiedziano na 28-29 marca 2014r.

 


Zapraszamy do fotogalerii

Copyright 2011 Paweł, odwiedziło nas : licznik osób